Tại thời điểm tập huấn, trong Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao có hai quan điểm khác nhau: Quan điểm thứ nhất nói đó là văn bản để Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, có tính chất phát sinh quyền và nghĩa vụ nên nó là quyết định hành chính. Quan điểm thứ hai bảo giấy đỏ không phải là quyết định hành chính mà chỉ là chứng thư pháp lý để Nhà nước thừa nhận quyền sử dụng đất hợp pháp theo Luật Đất đai hiện hành. Vì vậy, Phó Chánh án TAND Tối cao Tống Anh Hào đã chưa thể trả lời ngay câu hỏi này của các tòa địa phương mà phải chờ Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao họp thống nhất quan điểm.

Mới đây, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã có ý kiến về một số vấn đề vướng mắc, trong đó có nội dung này. Theo Chánh án TAND Tối cao, căn cứ vào các quy định của Luật Tố tụng hành chính 2015 và Luật Đất đai 2013 thì giấy đỏ là quyết định hành chính; nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Tố tụng hành chính 2015 thì là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính.

Chánh án TAND Tối cao cũng kết luận: Theo quy định tại khoản 3 và khoản 5 Điều 60 Luật Tố tụng hành chính 2015, trường hợp người bị kiện là UBND hoặc chủ tịch UBND thì chủ tịch UBND chỉ được ủy quyền cho phó chủ tịch UBND đại diện, phó chủ tịch UBND không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham gia tố tụng. Nếu trước 1-7-2016, người bị kiện là cơ quan, tổ chức hoặc người đứng đầu cơ quan tổ chức đã giao người khác không phải là cấp phó của mình đại diện thì kể từ 1-7-2016, các tòa cần yêu cầu cơ quan, tổ chức hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức đó chấm dứt ủy quyền trong tố tụng hành chính với người được ủy quyền trước đó và có văn bản ủy quyền cho cấp phó của mình đại diện.