Theo hồ sơ, tháng 10-2014, Chi cục THA dân sự TP Nha Trang ra quyết định THA theo yêu cầu của bà Cửu với nội dung bà Nhan Thị Kim Hảo phải trả cho bà Cửu hơn 1,6 tỉ đồng cùng lãi suất chậm THA theo quy định. Sau đó chấp hành viên (CHV) xác minh bà Hảo có nhà, đất tại phường Xương Huân. Bà Hảo không tự nguyện THA nên tháng 5-2015, CHV ra quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý nhà, đất của bà Hảo.

Quá trình làm thủ tục kê biên, chi cục nhận được thông báo của TAND TP này về việc thụ lý vụ tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng nhà, đất nói trên giữa bà Hảo với vợ chồng bà NTKH nên ra quyết định hoãn THA. Giữa năm 2016, chi cục nhận được quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự của TAND TP nên ban hành quyết định tiếp tục THA. Sau đó chi cục lại nhận được thông báo của TAND TP thụ lý vụ tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa bà Hảo với ông NTH nên ban hành quyết định hoãn THA lần thứ hai.

Bà Cửu lại khiếu nại nhưng lãnh đạo chi cục và Cục THA dân sự tỉnh Khánh Hòa bác đơn. Bà khiếu nại tiếp đến tổng cục trưởng Tổng cục THA dân sự (Bộ Tư pháp). Ngày
12-10, Tổng cục yêu cầu Cục THA dân sự tỉnh báo cáo bằng văn bản và sao gửi toàn bộ hồ sơ THA, hồ sơ giải quyết khiếu nại của bà Cửu cho Tổng cục...

Mới đây cục trưởng Cục THA dân sự tỉnh Khánh Hòa đã kết luận tranh chấp giữa bà Hảo với ông NTH theo thông báo thụ lý của tòa là tranh chấp hợp đồng vay tài sản. Tranh chấp này không phải là tranh chấp quyền sở hữu đối với nhà, đất đã bị kê biên của bà Hảo. Vì vậy, việc chi cục trưởng Chi cục THA dân sự TP Nha Trang căn cứ điểm d khoản 1 Điều 48 Luật THA dân sự để hoãn THA là không có cơ sở.

Bộ Tư pháp đã hướng dẫn

Điểm d khoản 1 Điều 48 Luật THA dân sự quy định về việc ra quyết định hoãn THA khi tài sản kê biên có tranh chấp đã được tòa án thụ lý. Điều 75 Luật THA dân sự quy định trường hợp cưỡng chế đối với tài sản của người phải THA mà có tranh chấp với người khác thì CHV tiến hành cưỡng chế và yêu cầu đương sự, người có tranh chấp khởi kiện tại tòa án hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết. CHV xử lý tài sản đã kê biên theo quyết định của tòa án, cơ quan có thẩm quyền.

Tháng 12-2014, Bộ Tư pháp đã có Công văn 4967 hướng dẫn về nghiệp vụ THA, nêu rõ “tranh chấp” trong hai quy định trên được hiểu là tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu tài sản (quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt theo quy định của BLDS). Các tranh chấp không liên quan đến quyền sở hữu tài sản thì không có căn cứ để hoãn THA.