Khi nào người phát ngôn Bộ Công an từ chối cung cấp thông tin?
(PLO)- Bộ Công an vừa đăng tải dự thảo thông tư quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Công an Nhân dân (CAND) để lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân.

Theo dự thảo, người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Công an gồm: Bộ trưởng Bộ Công an, Chánh Văn phòng Bộ Công an được Bộ trưởng giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên (gọi là người phát ngôn Bộ Công an).

Dự thảo quy định Chánh Văn phòng Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Công an các tỉnh/TP định kỳ tổ chức cung cấp thông tin không thuộc danh mục bí mật nhà nước cho báo chí về các nội dung sau:

- Tình hình và kết quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng CAND;

- Các chủ trương, giải pháp, chương trình, kế hoạch công tác của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng CAND. Quan điểm và chủ trương giải quyết của Bộ Công an về những vấn đề nêu trên mà dư luận xã hội và báo chí quan tâm;

- Nội dung các cuộc hội nghị, cuộc họp của Bộ Công an cần thiết phải tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân,…

Trong trường hợp đột xuất, bất thường, người phát ngôn Bộ Công an có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí trong các trường hợp sau:

- Khi Bộ Công an được Chính phủ giao chủ trì xử lý sự cố xảy ra liên quan đến nhiều bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Khi xảy ra các sự kiện, vấn đề quan trọng có tác động lớn trong xã hội hoặc khi dư luận xuất hiện nhiều ý kiến không thống nhất về một vấn đề thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an nhằm cảnh báo kịp thời và định hướng dư luận.

- Trường hợp xảy ra vụ việc cần có ngay thông tin ban đầu của Bộ Công an, Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn của Bộ Công an có trách nhiệm chủ động phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian chậm nhất là 24 giờ, kể từ khi vụ việc xảy ra;

- Khi cơ quan báo chí hoặc cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí có yêu cầu phát ngôn và cung cấp thông tin về các sự kiện, vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công an đã được nêu trên báo chí hoặc về các sự kiện, vấn đề nêu tại điểm b khoản 1 Điều này;

- Khi có căn cứ cho rằng báo chí đăng, phát thông tin sai sự thật liên quan đến Bộ Công an, người phát ngôn Bộ Công an có trách nhiệm yêu cầu cơ quan báo chí đó phải đăng, phát ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật.

Người phát ngôn Bộ Công an có quyền từ chối phát ngôn và không cung cấp thông tin cho báo chí nếu thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, thông tin về vụ án đang được điều tra hoặc chưa xét xử, vụ việc đang trong quá trình thanh tra chưa có kết luận thanh tra; vụ việc đang trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo…

PHÚC BÌNH