Không có giấy phép lao động sẽ bị trục xuất trong vòng 15 ngày
(PLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-4.

Theo đó, người nước ngoài vào Việt Nam làm việc tại vị trí chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc lao động kỹ thuật dưới 30 ngày (thời gian cộng dồn không quá 90 ngày trong một năm) không thuộc diện cấp giấy phép lao động.
Ngoài ra, các trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động còn bao gồm: Người nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới (gồm: Kinh doanh; thông tin; xây dựng; phân phối; giáo dục; môi trường; tài chính; y tế; du lịch; văn hóa giải trí và vận tải); học sinh, sinh viên nước ngoài đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam; người nước ngoài có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội…
Người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động phải được Sở LĐ-TB&XH nơi người nước ngoài dự kiến làm việc xác nhận trước ít nhất bảy ngày làm việc; thời hạn xác nhận tối đa là hai năm.
Với các trường hợp còn lại, nếu không có giấy phép lao động sẽ bị trục xuất ra khỏi Việt Nam trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện.
Đ.Liên