Không lập vi bằng đối với nhà, đất chưa có sổ
 (PLO)- Đó là một trong những nội dung lưu ý trong công văn gửi đến các Trưởng Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn TP.HCM của Sở Tư pháp TP.HCM ngày 22-5.

Theo đó, trưởng văn phòng quán triệt thừa phát lại nội dung “Thừa phát lại không được cố tình lập vi bằng việc mua, bán nhà đất thông qua hình thức ghi nhận việc giao nhận tiền, lập vi bằng ghi nhận việc giao nhận tiền để che giấu mục đích không phù hợp với quy định của pháp luật” theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp.

Thừa phát lại không được lập vi bằng để xác nhận sự kiện, hành vi liên quan đến đất đai, tài sản không có giấy chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu theo quy định của pháp luật nhằm mục đích chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu.

Khi lập vi bằng, thừa phát lại phải giải thích rõ, đầy đủ về giá trị pháp lý của vi bằng do thừa phát lại lập cho người yêu cầu lập vi bằng biết. Tránh “ngộ nhận” vi bằng với văn bản được công chứng, chứng thực.  

Sở cũng lưu ý các văn phòng thừa phát lại phải chú ý đến việc ký quỹ hoặc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho thừa phát lại trong trường hợp tiếp nhận thừa phát lại mới.

Về địa điểm hoạt động của văn phòng thừa phát lại là văn phòng này theo quy định pháp luật thì chỉ có một trụ sở và không được phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện. Từ đó, các trưởng văn phòng không được tự ý đặt thêm các địa điểm giao dịch ngoài trụ sở của văn phòng….

KIM PHỤNG