(PL)- Ngày 26-11, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự (THADS), THA hành chính năm 2018. 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Báo cáo từ Tổng cục THADS cho hay năm qua hệ thống cơ quan THA đã thụ lý hơn 882.000 việc (tăng gần 47.000 việc); tổng số thụ lý về tiền là gần 173.000 tỉ đồng (tăng trên 28.000 tỉ đồng). Các cơ quan THA đã thi hành xong gần 550.000 việc (đạt tỉ lệ 79,25%) và thu trên 35.000 tỉ đồng, tăng gần 19.000 việc và trên 6.000 tỉ đồng so với năm 2016.

Cạnh đó, năm 2017, TAND đã chuyển cho cơ quan THA 1.974 bản án, quyết định, trong đó có 1.614 bản án, quyết định không có nội dung phải theo dõi và 361 bản án, quyết định có nội dung phải theo dõi. Kết quả đã thi hành xong 276 việc, còn 85 việc.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhận xét số vụ việc THA hành chính xong còn đạt tỉ lệ thấp. Hiện tượng này cho thấy kỷ luật, kỷ cương của các cơ quan nhà nước trong việc chấp hành các bản án, quyết định hành chính có hiệu lực pháp luật còn chưa nghiêm.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp cần tập trung tham mưu giúp Chính phủ triển khai hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước trong THA hành chính; đề xuất các biện pháp cụ thể nâng cao kỷ luật, kỷ cương của các cơ quan hành chính trong việc chấp hành bản án, quyết định hành chính có hiệu lực pháp luật. Trước mắt, báo cáo Thủ tướng danh sách các UBND cấp tỉnh chưa thi hành xong bản án, quyết định của tòa án để chỉ đạo thực hiện.

Cũng theo Phó Thủ tướng, hiện pháp luật về THA hành chính đang có khoảng trống, chưa có cơ quan THA, ra quyết định THA mà trên nguyên tắc cơ quan hành chính tự thi hành. Thời gian tới, Bộ Tư pháp cần đề xuất hướng xử lý, khắc phục hạn chế này.

“Phải điểm mặt, chỉ tên rõ tổ chức, cá nhân nào, lý do làm sao không THA hành chính để xử lý theo mức độ vi phạm. Nếu cố ý không chấp hành bản án của tòa thì có thể là hình sự đấy. Phải nghiêm minh, công lý mà không được thực thi đến cùng thì kỷ cương, phép nước rã rời” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

ĐỨC MINH