Mới đây, TAND tỉnh Tuyên Quang đã xét xử phúc thẩm vụ yêu cầu bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm từ 34 năm trước giữa ông NVN với UBND huyện Sơn Dương.

Theo đơn khởi kiện nộp tại TAND huyện Sơn Dương, ông N. trình bày: Vào năm 1984, UBND huyện Sơn Dương đã tịch thu nhiều loại hàng hóa khác nhau của ông trái pháp luật, phạt ông năm lần thuế hàng hóa tương ứng với số tiền 10.500 đồng vì cho rằng ông không có đăng ký kinh doanh.

Tuy nhiên, tại thời điểm tháng 5-1984, UBND huyện Sơn Dương mới chỉ thu thuế tháng và môn bài, chưa cấp đăng ký kinh doanh cho bất cứ hộ dân nào chứ không phải chỉ riêng gia đình ông. Do đó, sau khi bị tịch thu hàng hóa, ông N. đã liên tục khiếu nại đến các cơ quan có thẩm quyền.

Tháng 12-1990, thanh tra huyện có Kết luận số 69 xác định việc tịch thu hàng hóa của gia đình ông là sai quy định. Sau đó, ông N. tiếp tục khiếu nại yêu cầu được bồi thường thiệt hại.

Mãi đến năm 2016, UBND huyện Sơn Dương mới ra quyết định giải quyết yêu cầu của ông N. Qua các lần thương lượng, ông và UBND huyện đã đối chiếu, thống nhất được với nhau về số lượng hàng hóa bị tịch thu gồm 58 loại mặt hàng. Tuy nhiên, các bên mới thống nhất được giá cả của 27 mặt hàng, còn lại 31 mặt hàng chưa thống nhất được.

Ông N. yêu cầu UBND huyện Sơn Dương bồi thường gần 1,9 tỉ đồng, sau đó các bên đã tiến hành thương lượng nhiều lần nhưng đều không thành. Đến ngày 31-7-2017, UBND huyện tiếp tục thương lượng, đưa ra số tiền bồi thường cho gia đình ông N. là hơn 576 triệu đồng.

Ông N. không đồng ý nên đã khởi kiện yêu cầu TAND huyện Sơn Dương buộc UBND huyện này phải bồi thường gần 18 tỉ đồng (trong đó có gần 17,4 tỉ đồng là khoản thu nhập bị mất, phải ngừng buôn bán do bị tịch thu tài sản).

Về phần mình, làm việc với tòa, đại diện UBND huyện Sơn Dương cho biết chỉ đồng ý bồi thường cho ông N. tổng cộng hơn 595 triệu đồng.

Tháng 6-2018, TAND huyện Sơn Dương đã xét xử sơ thẩm, tuyên chấp nhận một phần yêu cầu của ông N., buộc UBND huyện Sơn Dương có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm cho vợ chồng ông N. tổng cộng hơn 843 triệu đồng.

Không đồng ý với mức bồi thường trên, ông N. đã kháng cáo bản án sơ thẩm. Mới đây, xét xử phúc thẩm vụ án, TAND tỉnh Tuyên Quang nhận định kháng cáo của ông N. không có cơ sở nên tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm.