Kiến nghị Sở Tư pháp hỗ trợ tài liệu về kỹ năng hòa giải
(PLO)- Năm 2018, UBND cấp xã – thị trấn huyện Hóc Môn, TP.HCM hòa giải thành 125/173 vụ. 

Ông Đặng Quang Sang, Trưởng phòng tư pháp huyện Hóc Môn (TP. HCM) cho biết năm 2018, Phòng Tư pháp huyện đã tham mưu UBND huyện ban hành nhiều kế hoạch, quyết định, công văn… và không phát hiện trường hợp vi phạm nào khi tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Kiến nghị Sở Tư pháp hỗ trợ tài liệu về kỹ năng hòa giải	 - ảnh 1
Ông Đặng Quang Sang, Trưởng phòng tư pháp huyện Hóc Môn phát biểu tại hội nghị về Thừa phát lại. Ảnh: K.P 

Phòng Tư pháp cũng tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền pháp luật về chế định và hoạt động của Thừa phát lại; đặc biệt, thông tin đầy đủ giá trị pháp lý của việc lập vi bằng nhằm tránh tình trạng ngộ nhận vi bằng có giá trị pháp lý tương tự văn bản công chứng, chứng thực với thành phần tham dự là cán bộ, công chức, báo cáo viên pháp luật huyện...

Ngoài ra, Phòng cũng phối hợp nhiều ban ngành tuyên truyền các quy định pháp luật về giao thông đường bộ, Luật Đất đai, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Luật Hôn nhân và gia đình; Luật An ninh mạng...và phát hành 283.000 tờ gấp và các tài liệu tuyên truyền pháp luật (Luật, Sổ tay pháp luật…) tuyên truyền về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, về lập vi bằng do Thừa phát lại thực hiện, cấp giấy phép xây dựng và quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng…

Đặc biệt, hàng tháng, Phòng Tư pháp đã thực hiện đăng tải thông tin các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực trong tháng trên cổng thông tin điện tử của huyện và gửi đến các phòng, ban, ngành huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các xã – thị trấn để thông tin, phổ biến rộng rãi cho đội ngũ cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn huyện biết.  

Ông Sang cho rằng khi thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, Phòng Tư pháp tiếp nhận giải quyết và trả hồ sơ hộ tịch (trích lục hộ tịch, khai sinh, khai tử, kết hôn…), chứng thực đúng thời gian quy định (100 %), không có trường hợp bị trễ hẹn nên phòng đã nhận được sự yên tâm tin tưởng, hài lòng của người dân.  

Năm qua, Phòng Tư pháp huyện đã tổ chức hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo huyện Hóc Môn với các cơ quan bổ trợ tư pháp trên địa bàn huyện như Thường trực UBND huyện; lãnh đạo Sở Tư pháp; thành viên Khối Nội chính; lãnh đạo và công chức tư pháp, công chức địa chính – xây dựng các xã – thị trấn; đại diện các cơ quan bổ trợ tư pháp trên địa bàn huyện Hóc Môn để lắng nghe, trao đổi về những vấn đề liên quan đến công tác quản lý, hoạt động hành nghề luật sư, thừa phát lại, công chứng…Điều này tạo sự gắn kết, chia sẻ về hoạt động quản lý và hành nghề của các cơ quan tư pháp trên địa bàn huyện.

Năm qua, UBND các xã – thị trấn đã kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật là 110 người. Qua đó, góp phần triển khai rộng rãi các văn bản pháp luật và những quy định pháp luật mới có hiệu lực thi hành trong năm đến người dân.

Phòng Tư pháp huyện kiến nghị Sở Tư pháp hỗ trợ biên soạn và cung cấp các loại tài liệu về kỹ năng hòa giải, sổ tay kiến thức pháp luật để hòa giải viên kịp thời cập nhật kiến thức pháp luật. 

 

Hòa giải thành hơn 70%

Trong năm 2018, UBND cấp xã – thị trấn huyện Hóc Môn, TP.HCM đã thụ lý mới 173 vụ hòa giải với nhiều nội dung như tranh chấp đất đai, xây dựng, hôn nhân và gia đình, thừa kế... Trong đó, số vụ đưa ra hòa giải 173 vụ; hòa giải thành 125 vụ (tỷ lệ 72,3 %); hoà giải không thành 48 vụ (tỷ lệ 27,7%). 

KIM PHỤNG