Cụ thể khi đến làm thủ tục đăng ký, luật sư H. nộp thẻ luật sư và giấy yêu cầu luật sư của đương sự. Theo tòa, luật sư còn thiếu giấy giới thiệu của văn phòng luật sư hoặc công ty luật.

Luật sư H. không đồng tình mà viện dẫn khoản 2 Điều 27 Luật Luật sư về hoạt động tham gia tố tụng của luật sư quy định: Khi tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự…, luật sư xuất trình thẻ luật sư và giấy yêu cầu luật sư của khách hàng. Trong hạn ba ngày làm việc, cơ quan tố tụng cấp giấy chứng nhận về việc tham gia tố tụng của luật sư, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tuy nhiên, TAND TP.HCM cho rằng luật sư viện dẫn luật đúng nhưng chưa đầy đủ. Khoản 1 Điều 27 Luật Luật sư quy định hoạt động tham gia tố tụng của luật sư phải tuân theo quy định của pháp luật về tố tụng và luật này. Và Luật Luật sư này quy định luật sư chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức hành nghề là hành nghề trong tổ chức hành nghề luật sư (văn phòng luật sư, công ty luật…) hoặc hành nghề với tư cách cá nhân.

Theo tòa, luật sư hành nghề với tư cách cá nhân là luật sư làm việc theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức không phải là tổ chức hành nghề luật sư (Điều 23, 32 và 49 Luật Luật sư). Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân không được cung cấp dịch vụ pháp lý cho cá nhân, cơ quan, tổ chức khác ngoài cơ quan, tổ chức mình đã ký hợp đồng lao động, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước yêu cầu hoặc tham gia tố tụng trong vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng và thực hiện trợ giúp pháp lý theo sự phân công của đoàn luật sư mà luật sư là thành viên.

Như vậy, khi tham gia hoạt động tố tụng phi hình sự (như dân sự, hành chính, kinh tế…), ngoài thẻ hành nghề luật sư và giấy yêu cầu của đương sự, luật sư còn phải có giấy giới thiệu của văn phòng luật sư hoặc công ty luật.

Trao đổi, nhiều thẩm phán cũng đồng tình với cách giải thích của TAND TP.HCM. Việc Luật Luật sư nghiêm cấm hành nghề với tư cách cá nhân không được cung cấp dịch vụ pháp lý nhằm bảo đảm cho quyền lợi chính đáng của đương sự, nói cách khác là “nắm địa chỉ” để giải quyết khi gặp vấn đề…