Mới đây, TAND tối cao có Công văn 58/TANDTC-PC gửi TAND, Toà án quân sự các cấp hướng dẫn về việc xác định thời hạn chấp hành hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo.
Theo TAND tối cao, thời gian qua nhận được phản ánh của các Tòa án về vướng mắc có được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam vào thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với người phạm tội bị áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo.
Về vấn đề này, TAND tối cao yêu cầu các TAND và Tòa án quân sự các cấp, thủ trưởng các đơn vị thuộc TAND tối cao tổ chức thực hiện đúng quy định tại Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và hướng dẫn tại Điều 4 của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP.
Theo đó, thời gian tạm giữ, tạm giam không được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với người phạm tội bị áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo.
Trường hợp trong thời gian thử thách nếu họ phạm tội mới hoặc vi phạm nghĩa vụ buộc phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo thì khi giải quyết Tòa án trừ thời gian họ đã bị tạm giữ, tạm giam này vào bản án đã cho hưởng án treo hoặc bản án mới.

Như vậy, trong trường hợp Toà án xét xử cho bị cáo được hưởng án treo thì thời gian tạm giữ, tạm giam trước đó không được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù.

Tuy nhiên, nếu không vượt qua được thời gian thử thách dẫn đến người phạm tội buộc phải chấp hành hình phạt tù thì lúc này thời gian tạm giữ, tạm giam trước đó sẽ được trừ vào thời gian chấp hành hình phạt tù trong bản án.