Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư 01/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 23/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thứ thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Thông tư có hiệu lực từ 20-4 tới.

Lưu ý quan trọng trong việc chứng thực chữ ký  - ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo quy định về chứng thực chữ ký trong tờ khai lý lịch cá nhân, người thực hiện chứng thực không ghi bất kỳ nhận xét gì vào tờ khai lý lịch cá nhân, chỉ ghi lời chứng thực theo mẫu quy định tại Nghị định số 23/2015.

Người yêu cầu chứng thực phải chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong tờ khai lý lịch cá nhân của mình. Những mục không có nội dung trong tờ khai thì phải gạch chéo trước khi yêu cầu chứng thực.