Theo đó, dịp lễ, Tết năm 2019, cán bộ, công chức sẽ được nghỉ 18 ngày, cụ thể như sau:

Dịp Tết dương lịch nghỉ liền bốn ngày: Nghỉ từ thứ Bảy ngày 29-12-2018 đến hết thứ Ba ngày 1-1-2019; đi làm bù vào thứ Bảy ngày 5-1-2019.

Dịp Tết âm lịch nghỉ liền chín ngày: Nghỉ từ thứ Bảy, ngày 2-2-2019 đến hết Chủ nhật ngày 10-2-2019.

Dịp lễ ngày Chiến thắng (30-4) và ngày Quốc tế Lao động (1-5): Công chức, viên chức nghỉ từ thứ Hai ngày 29-4-2019 đến hết thứ Tư ngày 1-5-2019, đi làm bù vào thứ Bảy ngày 4-5-2019. Như vậy, dịp này công chức, viên chức nghỉ liền năm ngày từ thứ Bảy ngày 27-4-2019 đến hết thứ Tư ngày 1-5-2019.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.