Mức phạt ép hôn thua hơn 20 lần so mức phạt xả rác

Đồ họa: HỒ TRANG
(PLO)- Mức phạt hành vi ép hun quá nhẹ so với các hành vi phản cảm khác theo quy định hiện hành.