(PL)- Ngày 8-1, TAND Tối cao đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tòa án năm 2015.

Hội nghị được tổ chức tại 67 điểm cầu gồm tại TAND Tối cao, Vụ Công tác phía Nam, Học viện Tòa án, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng và TAND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương.

Tại hội nghị, Phó Chánh án Thường trực TAND Tối cao Bùi Ngọc Hòa cho biết trong năm 2015, các tòa án đã giải quyết 399.058 vụ án các loại. Dù số lượng án phải giải quyết tăng gần 12.000 vụ việc nhưng tỉ lệ giải quyết từng loại án đều vượt chỉ tiêu xét xử đề ra từ đầu. Tỉ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của tòa giảm. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như có hai trường hợp kết án oan người không có tội, chưa khắc phục triệt để việc để án quá thời hạn luật định do lỗi chủ quan, tỉ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm chưa cao....

Tại các đầu cầu, vấn đề về nhân sự của các tòa đã được đặt ra nhiều nhất. Theo Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình, trong năm 2016, các tòa cần chủ động báo cáo, đề xuất nhu cầu biên chế thẩm phán. Trên cơ sở này, TAND Tối cao sẽ giao cho Học viện Tòa án lập chương trình đào tạo, sau đó tổ chức các cuộc thi tuyển thẩm phán sơ, trung, cao cấp. Chánh án Trương Hòa Bình nhấn mạnh việc đào tạo, thi tuyển này mang tính quốc gia, có kế hoạch và sự giám sát chặt chẽ.

Cũng theo kế hoạch của ngành tòa án, giữa năm 2016, TAND Tối cao có thể sẽ ban hành tập án lệ đầu tiên. Về công tác giải quyết, xét xử các loại án, ngành tòa án sẽ tập trung làm tốt công tác hòa giải, công tác đối thoại trong giải quyết án dân sự, hành chính. Khắc phục triệt để việc để án quá thời hạn xét xử do lỗi chủ quan của tòa; không để xảy ra việc xử oan hay bỏ lọt tội phạm. Nâng cao hiệu quả việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, khắc phục triệt để tình trạng đã trả lời là không có căn cứ kháng nghị nhưng sau đó người có thẩm quyền lại kháng nghị để giải quyết vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm...

HOÀNG YẾN