Nhân sự mới
(PLO)- VKSND Tối cao vừa công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho 11 cán bộ.

Theo đó, điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hải, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Vụ 9) giữ chức vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma túy (Vụ 4);

Điều động, bổ nhiệm ông Vương Văn Bép, Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Vụ 10) giữ chức vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Vụ 9).

Điều động, bổ nhiệm bà Khương Thị Minh Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3), giữ chức vụ phó vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng (Vụ 16).

Điều động, bổ nhiệm ông Phùng Đức Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án trật tự xã hội (Vụ 2), giữ chức vụ phó vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3).

Điều động, bổ nhiệm ông Trần Hưng Bình, Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM, giữ chức vụ phó vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án trật tự xã hội (Vụ 2).

Điều động, bổ nhiệm ông Phạm Quốc Khánh, Phó Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma túy (Vụ 4), VKSND Tối cao giữ chức vụ phó viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội.

Điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Văn Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng (Vụ 16), giữ chức vụ phó vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma túy (Vụ 4).

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội giữ chức vụ phó vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5) VKSND Tối cao.

Điều động, bổ nhiệm ông Lâm Huy Chiêu, Phó Tổng Biên tập tạp chí Kiểm sát giữ chức vụ phó tổng biên tập báo Bảo Vệ Pháp Luật.

Điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Thế Anh, Phó Tổng Biên tập báo Bảo Vệ Pháp Luật giữ, chức vụ phó tổng biên tập tạp chí Kiểm Sát.

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kiểm sát Hà Nội, giữ chức vụ phó vụ trưởng Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự (Vụ 11).

Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1-6-2018.

LT