Cạnh đó, ông Võ Xuân Biên còn được bổ nhiệm vào ngạch Chấp hành viên trung cấp kể từ ngày 10-6. Thời hạn giữ chức vụ Cục trưởng của ông Biên theo quyết định là năm năm.
Trước khi được bổ nhiệm làm Cục trưởng, ông Biên đã làm trong ngành kiểm sát được 22 năm (từ năm 2012-2014 làm Viện trưởng VKSND huyện Trảng Bàng, từ năm 2014-2017 làm Viện trưởng VKSND TP Tây Ninh) rồi làm Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh (từ năm 2017-2019).

Nhân sự mới - ảnh 1
Ông Võ Xuân Biên (giữa) nhận quyết định bổ nhiệm làm Cục trưởng. Ảnh: Cục THADS tỉnh Tây Ninh

Ông Võ Xuân Biên sinh năm 1969, có bằng cử nhân Luật Kinh tế, Thạc sĩ Luật Hình sự.
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Lực (Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục THADS) thay mặt Bộ Tư pháp trao quyết định bổ nhiệm cho ông Võ Xuân Biên. Ông Lực mong rằng ở cương vị mới ông Biên tiếp tục xây dựng đội ngũ trong ngành thi hành án của tỉnh được đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ.