Theo đó, ông Phan Anh Tuấn, Quyền Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, được bổ nhiệm giữ chức vụ cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính.

Ông Nguyễn Hữu Huyên, Quyền Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, giữ chức vụ vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

Luân chuyển, bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, giữ chức phó cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

Nhân sự mới - ảnh 1
Bộ Tư pháp bổ nhiệm nhiều nhân sự mới. Ảnh: CTTĐTBTP

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Chi Lan, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, giữ chức vụ phó vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

Luân chuyển, bổ nhiệm ông Vũ Hoài Nam, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Tư pháp, giữ chức vụ phó tổng biên tập Tạp chí Dân Chủ Và Pháp Luật.

Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Lê Thành Long công bố quyết định bổ nhiệm lại Thứ trưởng Phan Chí Hiếu và Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc.

Bộ trưởng nhấn mạnh quy trình bổ nhiệm lại rất chặt chẽ và được sự đồng thuận cao của các cơ quan. Bộ trưởng tin tưởng rằng các thứ trưởng sẽ tiếp tục vững vàng “tay lái”, cùng tập thể lãnh đạo Bộ thực hiện tốt nhiệm vụ để Bộ, ngành tư pháp nói riêng và đất nước nói chung có bước phát triển mới.