Nhân sự mới tại Đà Nẵng
(PLO)- VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng vừa công bố quyết định bổ nhiệm nhiều chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng các phòng trực thuộc đơn vị này.

Theo đó, có ba cán bộ được bổ nhiệm chức vụ trưởng phòng và chín cán bộ được bổ nhiệm giữ chức vụ phó trưởng phòng trong đợt này.

Cụ thể, ông Phạm Tấn Ánh, kiểm sát viên cao cấp, giữ chức vụ Trưởng phòng Kiểm sát giải quyết án phúc thẩm, Viện kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ, việc kinh doanh thương mại, lao động (Viện 3) VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Ông Lê Phước Thạnh, kiểm sát viên cao cấp, giữ chức vụ Trưởng phòng Kiểm sát giải quyết án phúc thẩm, tái thẩm, Viện 3.

Bà Bùi Thị Dung, kiểm sát cao cấp, giữ chức vụ Trưởng phòng kiểm sát giải quyết án giám đốc thẩm, tái thẩm, Viện kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Viện 2).

Nhân sự mới tại Đà Nẵng - ảnh 1
Lãnh đạo VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm đợt này. Ảnh: LT

Chín phó trưởng phòng được bổ nhiệm đợt này gồm: Bà Bùi Ngô Ý Nhi, kiểm sát viên trung cấp, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kiểm sát giải quyết án phúc thẩm, Viện 3.

Ông Đinh Văn Chánh, kiểm sát viên cao cấp, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kiểm sát giải quyết án giám đốc thẩm, tái thẩm, Viện 3.

Ông Trần Viết Tuấn, kiểm sát viên trung cấp, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kiểm sát giải quyết án phúc thẩm, VKS việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Viện 2).

Bà Trần Thị Xuân Thanh, kiểm sát viên trung cấp, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kiểm sát giải quyết án giám đốc thẩm, tái thẩm, Viện 2.

Ông Đỗ Quốc Huy, kiểm sát viên trung cấp, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức, Thanh tra và Thi đua khen thưởng thuộc Văn phòng VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Bà Trần Thị Ngọc Phượng, kiểm sát viên trung cấp, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, thống kê và công nghệ thông tin thuộc Văn phòng VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Bà Nguyễn Thị Vân, kiểm sát viên trung cấp, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án an ninh, ma túy, trật tự xã hội và án khác, Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự (Viện 1).

Ông Nguyễn Nam Anh, kiểm sát viên cao cấp,  giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án kinh tế, tham nhũng và chức vụ, Viện 1.

Ông Võ Ngọc Luyện, kiểm sát viên trung cấp, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hình sự, Viện 1.

Thời hạn bổ nhiệm các chức vụ trên là năm năm kể từ ngày 1-11.

T.AN