Nhận vàng thi hành án rồi… trở mặt
(PL)- Ông LVĐ (ngụ huyện Cái Bè, Tiền Giang) nợ bà TTH 20 chỉ vàng 24K. Sau đó do ông Đ. bị bệnh tâm thần và không có khả năng trả nợ nên bà H. đã khởi kiện ra TAND huyện này yêu cầu gia đình ông Đ. trả số vàng trên.

Trong quá trình tòa giải quyết, tháng 7-2002, anh LVV (con trai ông Đ.) đã đồng ý trả nợ thay cha. Bà H. cũng đồng ý nên tòa ban hành Quyết định số 67 công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. Theo quyết định, anh V. phải trả cho bà H. 20 chỉ vàng 24K bằng hình thức cứ ba tháng trả một chỉ vàng 24K cho đến khi xong nợ.

Sau đó, anh V. đã nộp cho Chi cục Thi hành án (THA) dân sự huyện Cái Bè bốn chỉ vàng 24K. Tiếp đó, anh và bà H. thỏa thuận tự THA tại địa phương. Cứ ba tháng anh V. lại trả cho bà H. một chỉ vàng 24K, mỗi lần trả bà H. đều ký biên nhận.

Tổng cộng, anh V. đã trả cho bà H. 14 chỉ vàng 24K (không tính bốn chỉ vàng 24K đã nộp cho Chi cục THA trước đó). Đến lúc này thì bà H. trở mặt, không thừa nhận 14 chỉ vàng là vàng anh V. trả cho bà để thi hành Quyết định số 67 của tòa mà cho rằng số vàng này là anh V. thực hiện nghĩa vụ trả một khoản nợ khác của cha anh V. cho bà. Anh V. bèn khởi kiện ra TAND huyện Cái Bè đòi bà H. trả lại 14 chỉ vàng trên để khấu trừ số vàng mà anh phải THA theo Quyết định số 67 của tòa.

Tại phiên xử mới đây, bà H. thừa nhận các biên nhận vàng do bà ký, bà có nhận vàng từ anh V. đúng theo nội dung các biên nhận nhưng vẫn trình bày như trên. Về phía Chi cục THA dân sự huyện Cái Bè thì có văn bản cho biết không biết việc tự thỏa thuận THA tại địa phương giữa bà H. và anh V. nên xin tòa xét xử vắng mặt.

Sau khi xem xét các chứng cứ và kết quả tranh luận tại phiên tòa, HĐXX nhận định: Việc anh V. khởi kiện đòi bà H. phải trả 14 chỉ vàng 24K là có cơ sở. Bởi lẽ khi khởi kiện, anh V. đã cung cấp 11 tờ biên nhận vàng do bà H. ký tên. Bà H. cũng thừa nhận có ký tên trong các biên nhận này và có nhận của anh V. 14 chỉ vàng 24K. Bà H. nại rằng số vàng trên không phải để thi hành theo Quyết định số 67 của tòa mà trả thay một khoản nợ khác của cha anh V. nhưng không có chứng cứ gì chứng minh về khoản nợ khác này cũng như thỏa thuận trả nợ giữa hai bên. Anh V. cũng không thừa nhận việc trả thay khoản nợ khác cho cha mình.

Đồng thời, đối chiếu với thời gian trả nợ, khoảng cách thời gian lập của các biên nhận cũng phù hợp với thỏa thuận ghi nhận trong Quyết định số 67 của tòa. Từ đó, HĐXX đã tuyên chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của anh V.

MINH KHÁNH