Phòng công chứng số 4 dẫn đầu 4 năm liên tục
(PLO)- Trong bốn năm thi hành Luật Công chứng 2014, Phòng Công chứng số 4 luôn là đơn vị dẫn đầu tổ chức hành nghề công chứng tại TP.HCM.

Phòng Công chứng số 4, TP.HCM (trực thuộc Sở Tư pháp TP.HCM) là đơn vị dẫn đầu các tổ chức hành nghề công chứng tại TP.HCM trong bốn năm liên tục (từ 2014 đến 2018) cả về số lượng việc, số tiền phí công chứng thu được và số tiền nộp cho ngân sách nhà nước.

Phòng công chứng số 4 dẫn đầu 4 năm liên tục  - ảnh 1
Công chứng viên Tạ Hoàng Anh, Phòng công chứng số 4 đang công chứng hồ sơ cho khách hàng. Ảnh: K.P 

Năm 2014, số lượng hồ sơ công chứng là hơn 50 ngàn, phí công chứng hơn 30 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 15 tỷ… Năm 2018, số lượng hồ sơ công chứng là hơn 248 ngàn hồ sơ, phí công chứng hơn 48 tỷ đồng. 

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng phòng công chứng số 4 TP.HCM, kết quả này là nỗ lực của tất cả công chứng viên, người lao động đã từng bước đưa hoạt động công chứng đi vào chuyên môn hóa, tuân thủ nghiêm túc về trình tự, thủ tục, thời gian, địa điểm công chứng, thu phí và thù lao công chứng đúng quy định…Từng cá nhân nơi này xác định sự tồn tại và phát triển của đơn vị phụ thuộc vào chất lượng công chứng các văn bản, sự nhanh chóng, thuận tiện, chính xác trong hoạt động công chứng.

"Phòng chúng tôi lấy yếu tố phục vụ khách hàng là tiêu chí phục vụ hàng đầu và là một trong các yếu tố để cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động công chứng với các tổ chức hành nghề công chứng khác", ông Cường nói.

Năm 2019, Phòng tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính ngày càng tốt hơn để phục vụ nhu cầu của người dân.

KIM PHỤNG