Phường có quyền phá dỡ nhà xây không phép thuộc diện không được cấp phép
(PL)- Báo Pháp Luật TP.HCM vừa đăng bài “Phường có quyền phá dỡ nhà không phép?”.

Phản ánh chuyện ông Vũ Tất Thắng khởi kiện yêu cầu TAND TP Vũng Tàu hủy bỏ quyết định cưỡng chế phá dỡ của chủ tịch UBND phường Nguyễn An Ninh đối với căn nhà gỗ xây dựng không phép trên đất nông nghiệp thuộc quy hoạch của ông. Xử sơ thẩm, TAND TP Vũng Tàu đã bác đơn khởi kiện của ông Thắng. Tuy nhiên, khi xử phúc thẩm, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lại nhận định căn nhà gỗ của ông Thắng thuộc diện được UBND TP Vũng Tàu cấp phép xây dựng, chỉ cấp này mới có thẩm quyền ký quyết định cưỡng chế phá dỡ nên tòa phúc thẩm đã hủy quyết định cưỡng chế của chủ tịch UBND phường Nguyễn An Ninh.

Theo điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định 180/2007 của Chính phủ (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị), chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền “Đôn đốc, kiểm tra tình hình trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn, ban hành kịp thời quyết định đình chỉ thi công xây dựng, quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị theo thẩm quyền”. Theo khoản 1 Điều 17 Nghị định 180/2007, chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền “Quyết định đình chỉ thi công xây dựng đối với công trình xây dựng vi phạm thuộc địa bàn mình quản lý; quyết định cưỡng chế phá dỡ đối với công trình xây dựng vi phạm thuộc địa bàn do mình quản lý trừ những công trình quy định tại khoản 1 Điều 18 nghị định này”. Còn khoản 1 Điều 18 Nghị định 180/2007 quy định về thẩm quyền xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị của chủ tịch UBND cấp huyện như sau “Quyết định cưỡng chế phá dỡ đối với công trình xây dựng vi phạm do UBND cấp huyện cấp giấy phép xây dựng hoặc sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng mà công trình xây dựng đó đã bị UBND cấp xã quyết định đình chỉ thi công xây dựng”.

Đối chiếu với vụ việc trên, căn nhà gỗ của ông Thắng là công trình buộc phải có giấy phép xây dựng nhưng ông Thắng không có, mặt khác công trình thuộc diện không thể được cấp phép nên chủ tịch UBND phường Nguyễn An Ninh đình chỉ thi công, sau đó quyết định cưỡng chế tháo dỡ công trình là đúng thẩm quyền theo Nghị định 180/2007. Việc tòa phúc thẩm lấy lý do chỉ có UBND TP Vũng Tàu mới có thẩm quyền ký quyết định cưỡng chế phá dỡ để hủy quyết định của chủ tịch phường là hiểu sai Nghị định 180/2007.

Theo tôi, trong trường hợp này, chủ tịch UBND phường Nguyễn An Ninh nên làm văn bản đề nghị chánh án TAND Cấp cao tại TP.HCM và viện trưởng VKSND Cấp cao tại TP.HCM xem xét kháng nghị giám đốc thẩm bản án hành chính phúc thẩm của TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Luật sư NGUYỄN VĂN NHÀN, Đoàn Luật sư TP.HCM