Tại đây, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận đã tổ chức cuộc thi về Luật Giao thông đường bộ cho các đội là cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên…trên địa bàn quận.

Quận xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là khâu đầu tiên để đưa pháp luật đi vào cuộc sống, là cầu nối giữa hoạt động xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật.

Trong những năm qua, công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn quận Tân Phú đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân.

Từ đó, góp phần hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội…

Quận Tân Phú tổ chức thi Luật Giao thông đường bộ  - ảnh 1
Chương trình tư vấn pháp lý miễn phí ngày 9-11 của quận Tân Phú, TP.HCM. 

Trong ngày này, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận cũng tổ chức tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân.