Luật quản lý thuế ban hành ngày 13-6-2019 quy định người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế và được cơ quan thuế cấp mã số thuế trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Như vậy, không còn quy định trong thời hạn 10 ngày làm việc người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế như hiện nay.

Cạnh đó, thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế rút ngắn còn ba ngày làm việc (quy định hiện hành là 10 ngày làm việc) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế.

Thời hạn cấp lại do bị mất, rách, nát, cháy cũng được rút ngắn là trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (quy định hiện hành là 5 ngày làm việc).

Quy định mới có hiệu lực từ tháng 7 - ảnh 1
Ảnh minh họa. 

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018 ban hành ngày 15-11-2018 quy định rõ phạm vi thông tin bí mật nhà nước (BMNN) thuộc từng lĩnh vực cụ thể.

Cụ thể như thông tin về giáo dục và đào tạo gồm đề thi, đáp án và thông tin liên quan đến việc tổ chức kỳ thi cấp quốc gia; thông tin về y tế, dân số có các thông tin bảo vệ sức khỏe lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; thông tin, tài liệu, số liệu điều tra về dân số…

Thời hạn bảo vệ BMNN được xác định là khoảng thời gian được tính từ ngày xác định độ mật của BMNN đến hết 30 năm đối với BMNN độ Tuyệt mật, 20 năm đối với BMNN độ Tối mật và 10 năm đối với BMNN độ Mật.

Trong các trường hợp sau đây, BMNN sẽ được giải mật toàn bộ hoặc một phần:

+ Hết thời hạn bảo vệ BMNN và thời gian gia hạn.

+ Đáp ứng yêu cầu thực tiễn bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; phát triển kinh tế - xã hội…

+ Không còn thuộc danh mục BMNN.

- Luật Dân quân tự vệ 2019 (ban hành ngày 22-11-2019) đã bổ sung nhiều trường hợp được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ.

Ví dụ như nam giới một mình nuôi con dưới 36 tháng tuổi; vợ hoặc chồng, một con của thương binh, bệnh binh, người bị nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%. Hoặc trường hợp người đang lao động, học tập, làm việc ở nước ngoài cũng được tạm hoãn.

- Luật Giáo dục 2019 đã nâng về trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên như:

+ Đối với giáo viên mầm non: phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên (quy định hiện hành chỉ yêu cầu có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm);

+ Đối với giáo viên tiểu học, THCS, THPT: phải có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên, nếu môn học chưa đủ đáp ứng yêu cầu này thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

- Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 quy định hộ chiếu có gắn chíp điện tử hoặc không gắn chíp điện tử cấp cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên.

Hộ chiếu không gắn chíp điện tử được cấp cho công dân Việt Nam chưa đủ 14 tuổi hoặc cấp theo thủ tục rút gọn.

Hộ chiếu có gắn chíp điện tử là hộ chiếu có gắn thiết bị điện tử lưu giữ thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký số của người được cấp. Hộ chiếu này được cấp cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên.

Ba loại hộ chiếu sẽ được gắn chíp điện tử gồm hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông.