VLCAC được thành lập theo giấy phép số 12/BTP/GP ngày 14-3-2016 của Bộ Tư pháp. Đây là tổ chức phi chính phủ, độc lập và hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.

Ra mắt trụ sở TT Trọng tài thương mại luật gia VN - ảnh 1
Các vị đại biểu cắt băng khánh thành.

Mục tiêu của VLCAC là xây dựng và thực hiện một cơ chế giải quyết tranh chấp thân thiện, tin cậy, khách quan, công bằng, thuận lợi và hiệu quả nhằm tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tranh chấp.

Phương châm và nguyên tắc hoạt động của VLCAC là tôn trọng thỏa thuận và quyền tự do lựa chọn của các bên tranh chấp về trọng tài viên, ngôn ngữ, luật áp dụng, địa điểm và thời gian giải quyết tranh chấp. Đảm bảo sự bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của các bên tranh chấp. Thêm vào đó, bí mật thông tin thông qua việc giải quyết tranh chấp được tiến hành không công khai, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Bình Minh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, tin tưởng VLCAC sẽ đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp về một chế định giải quyết tranh chấp đáng tin cậy, hiệu quả và độc lập.

Ra mắt trụ sở TT Trọng tài thương mại luật gia VN - ảnh 2
Bà Lê Thị Bình Minh trao thẻ cho các trọng tài viên.

"Trong bối cảnh Việt Nam đang chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, việc thành lập VLCAC có ý nghĩa rất to lớn. VLCAC ra đời sẽ là nơi giải quyết tranh chấp giữa các bên một cách công bằng, minh bạch, thuận lợi, nhanh chóng, đảm bảo bí mật tuyệt đối. VLCAC sẽ là tổ chức trọng tài có uy tín, được doanh nghiệp trong nước và ngoài nước tín nhiệm, lựa chọn để giải quyết tranh chấp" - bà Minh kỳ vọng.

Bà Minh cũng đề nghị trong thời gian tới VLCAC sẽ cùng Sở Tư pháp TP.HCM thực hiện có hiệu quả đề án nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của trọng tài thương mại đến năm 2020 tại TP.HCM.