(PL)- Ngày 25-12, Liên đoàn Luật sư VN khai mạc kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư. Có 836 người đủ điều kiện tham gia kỳ kiểm tra này.

Luật sư Đào Ngọc Chuyền, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư, cho biết: Những người tham gia kỳ kiểm tra này đã có thời gian tập sự ít nhất là 12 tháng. Sau kỳ kiểm tra này, Liên đoàn Luật sư VN sẽ đề nghị Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề luật sư cho những người đạt yêu cầu. Kỳ kiểm tra sẽ diễn ra trong hai ngày 26 và 27-12.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư VN Đỗ Ngọc Thịnh nói: Các kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư nhằm mục đích bổ sung số lượng luật sư còn đang thiếu so với yêu cầu phát triển của đất nước. Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng hiện nay, nhu cầu về các dịch vụ pháp lý sẽ ngày càng tăng lên. Đây cũng vừa là thách thức vừa là cơ hội cho các luật sư và nghề luật sư tại Việt Nam.

CHÂN LUẬN