Sinh con thứ ba có bị chấm dứt hợp đồng lao động?
(PLO)- Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong một số trường hợp...

Người sử dụng lao động có được chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn vì lý do người lao động sinh con thứ ba không? Thung Hiếu (trung…@gmail.com).

Luật sư LÊ VĂN HOAN, Đoàn Luật sư TP.HCM:

Điều 38 Bộ luật Lao động quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động, quy định như sau:

Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:

- Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

- Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 6 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;

- Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

- Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của bộ luật này.

Như vậy, căn cứ vào quy định pháp luật nêu trên thì không có trường hợp nào người sử dụng lao động được quyền phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động vì lý do sinh con thứ ba.  

KIM PHỤNG