Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, cho biết UBND TP vừa có quyết định kiện toàn thành viên Hội đồng năm 2017 và danh sách thành viên, ban thư ký của Hội đồng.

Cụ thể, chủ tịch Hội đồng là ông Huỳnh Cách Mạng - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội đồng là ông Nguyễn Văn Vũ - Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP, các ủy viên hội đồng gồm đại diện các sở, ban, ngành trên bàn TP như Công an TP, Sở Thông tin và Truyền thông…

Sớm ra mắt cơ sở dữ liệu pháp luật    - ảnh 1
ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP.

Bà Trần Việt Thái, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp TP - cơ quan thường trực Hội đồng, thay mặt Hội đồng báo cáo dự thảo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chín tháng đầu năm trên địa bàn TP.

Theo đó, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND TP và HĐPH TP ban hành hoặc ban hành các văn bản triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, cụ thể: Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 tại TP.HCM, thí điểm xây dựng chương trình Sách nói pháp luật online…

Sở tập trung phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương cũng như các cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân như Luật Giao thông đường bộ; Luật Trẻ em và kiến thức chung về phòng, chống bạo hành trẻ em trong giai đoạn mới; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Tiếp cận thông tin; Luật An toàn, vệ sinh lao động...

Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật không ngừng được đổi mới, chú trọng hình thức cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật…

Sớm ra mắt cơ sở dữ liệu pháp luật    - ảnh 2
Bà Trần Việt Thái, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp TP.

Thành viên của Hội đồng gồm 30 sở, ban, ngành, đoàn thể đã có nhiều hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian qua. Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo tập huấn “An toàn giao thông năm học 2016-2017”, tập huấn Luật An toàn thực phẩm; tổ chức cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”...

Sở LĐ-TB&XH tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em…

Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về phổ biến, giáo dục pháp luật với nội dung, hình thức sinh động, phong phú và phù hợp với đối tượng tuyên truyền…

Theo báo cáo của các địa phương, một số đối tượng phổ biến, giáo dục pháp luật khó tiếp cận để phổ biến, giáo dục pháp luật như người nước ngoài đang sinh sống, làm việc trên địa bàn, người lao động tự do, nhập cư, người dân sống ở khu chung cư, nạn nhân bạo lực gia đình, người khuyết tật, người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc và người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo... Việc tuyên truyền các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất còn khó khăn do một số thay đổi trong chính sách bảo hiểm xã hội, đặc biệt là chế độ hưu trí, bắt đầu áp dụng từ ngày 1-1-2018.

Góp ý tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP, cho rằng phải tìm các mô hình thích hợp để tuyên truyền có hiệu quả như tổ tư vấn pháp luật cộng đồng (có thành viên là luật sư, luật gia). Nên đổi mới tuyên truyền qua mạng điện tử như Zalo, Facebook… đáp ứng nhu cầu thông tin.

Ông Nguyễn Trí Thắng, Hiệp hội Doanh nghiệp TP, phát biểu về mô hình tuyên truyền pháp luật là “Cà phê sáng thứ 7” để chia sẻ ý tưởng lập nghiệp, quy định pháp luật liên quan đến doanh nghiệp rất có hiệu quả.

Ông Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, gửi gắm tại cuộc họp là Sở Tư pháp sớm ra mắt xây dựng cơ sở dữ liệu về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn TP càng nhanh càng tốt. Cơ sở dữ liệu này không chỉ dành cho cán bộ, công chức mà còn dành cho người dân có nhu cầu tìm hiểu về pháp luật thì họ truy cập để sử dụng. Chúng ta trang bị tủ sách pháp luật nhưng hiệu quả thấp thì cần xem lại….

Sớm ra mắt cơ sở dữ liệu pháp luật    - ảnh 3
Ông Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.

Kết thúc hội nghị, ông Nguyễn Văn Vũ (Phó Giám đốc Sở Tư pháp), Phó Chủ tịch Hội đồng, phát biểu kết thúc cuộc họp ghi nhận các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP và quận, huyện đã cơ bản hoàn thành theo tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đầu năm 2017 và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ cuối năm. Trong đó, tùy thuộc vào từng chuyên môn lĩnh vực của sở, ngành mà tích cực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm đề ra như xây dựng và triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam (9-11) năm 2017 bằng hình thức phù hợp; tiếp tục tăng cường thời lượng và chất lượng thông tin pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cường các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở; gắn kết công tác này với hoạt động hòa giải cơ sở, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, học tập tại cộng đồng; ưu tiên phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù…