Theo đó, TAND Tối cao tổ chức thực hiện thí điểm dịch vụ công trực tuyến cấp sao trích lục bản án, tài liệu có trong hồ sơ vụ án (tại địa chỉ truy cập http://dichvucong.toaan.gov.vn) từ ngày 1-12-2016 đến 1-6-2017 tại một số tòa án. Đó là TAND Tối cao, TAND Cấp cao tại Hà Nội, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, TAND Cấp cao tại TP.HCM, TAND các tỉnh, thành: TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Lai Châu, Tiền Giang, Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Thừa Thiên-Huế, Đắk Lắk.

Quy trình thực hiện thí điểm dịch vụ công trực tuyến của TAND được ban hành kèm theo quyết định này.

Việc triển khai thí điểm này là bước đổi mới mạnh mẽ trong quá trình cải cách hành chính tư pháp của TAND Tối cao với thông điệp: “Xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc”. Việc này đúng với tinh thần của Nghị quyết số 49 ngày 2-9-2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”.