Tập huấn công tác rà soát, sắp xếp văn bản còn hiệu lực  - ảnh 1
Ông Đồng Ngọc Ba, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp), tập huấn công tác hệ thống hóa. Ảnh: KP

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Huỳnh Văn Hạnh (Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM) khẳng định công tác hóa hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) kỳ 2014-2018 trên địa bàn TP có ý nghĩa rất quan trọng nên UBND TP xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Theo đó, UBND TP giao Sở Tư pháp chủ trì triển khai nhiệm vụ hệ thống hóa này. 

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Cục Công tác phía Nam, HĐND-UBND TP, lãnh đạo và cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành TP, HĐND-UBND 24 quận/huyện, lãnh đạo-công chức của 24 Phòng Tư pháp quận/huyện trên địa bàn TP.

Ông Hạnh giới thiệu đến hội nghị ông Đồng Ngọc Ba, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp), là báo cáo viên, người trực tiếp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về hệ thống hóa văn bản QPPL. Ông Hạnh bày tỏ: "Hội nghị này vinh dự đón tiếp cục trưởng đến tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về QPPL”. Ông Hạnh cũng đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị tích cực trao đổi, đóng góp ý kiến để hội nghị tập huấn thành công.

Tại đây, ông Đồng Ngọc Ba, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp), đã hướng dẫn về các văn bản được hệ thống hóa như quyết định, nghị quyết…

Nguồn văn bản hệ thống hóa theo Nghị định 34/2016 về bản gốc, bản chính, văn bản đăng trên công báo, báo in, công báo điện tử…

Tập huấn công tác rà soát, sắp xếp văn bản còn hiệu lực  - ảnh 2

Ông Đồng Ngọc Ba phân tích về trách nhiệm của UBND là rà soát, hệ thống hóa văn bản do mình và HĐND cùng cấp ban hành; phối hợp với thường trực HĐND kiến nghị HĐND cùng cấp xử lý kết quả hệ thống văn bản của HĐND. Cụ thể, chủ tịch UBND cấp tỉnh, huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp thực hiện. Theo đó, giám đốc Sở Tư pháp, trưởng phòng Tư pháp đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả hệ thống hóa văn bản chung của HĐND, UBND cấp mình…

Lưu ý, thời gian công bố kết quả hệ thống hóa văn bản là 60 ngày đối với văn bản của HĐND, UBND các cấp kể từ thời điểm hệ thống hóa (đến ngày 31-12-2018), chậm nhất là ngày 1-3-2019. Chủ thể công bố là chủ tịch UBND các cấp. Kết quả hệ thống hóa văn bản phải được đăng trên cổng thông tin hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan hệ thống hóa văn bản (nếu có). Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực ở trung ương và cấp tỉnh phải được đăng công báo. Phải niêm yết tại trụ sở cơ quan rà soát đối với danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực ở cấp huyện và xã…

Rà soát văn bản còn hiệu lực

Hệ thống hóa văn bản QPPL là việc tập hợp, sắp xếp các văn bản QPPL đã được rà soát, xác định còn hiệu lực theo các tiêu chí quy định.

(Trích khoản 6 Điều 2 Nghị định 34/2016 của Chính phủ)