Thanh tra việc đấu giá, mua bán tài sản dự án khu dân cư
(PLO)- Thanh tra Bộ Tư pháp sẽ thanh tra Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn và Văn phòng công chứng Mỹ Phước, Bình Dương.

Sáng 11-6, Thanh tra Bộ Tư pháp công bố quyết định thanh tra Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn và Văn phòng công chứng Mỹ Phước, Bình Dương.

Nội dung thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đấu giá tài sản và công chứng đối với hai đơn vị nêu trên liên quan đến việc tổ chức đấu giá tài sản và công chứng hợp đồng mua bán tài sản là dự án khu dân cư Cầu Đỏ và dự án khu dân cư Mỹ Phước 4, tỉnh Bình Dương.

Thời hạn thanh tra là 15 ngày làm việc. Trưởng đoàn thanh tra là ông Đặng Minh Quân, Phó Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp.

KIM PHỤNG