Thấy bị can bị oan thì đề xuất thả ngay và đình chỉ
(PL)- Ngày 4-8, VKSND Tối cao tổ chức hội nghị tập huấn công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại TP Cần Thơ.

Ông Nguyễn Kim Sáu, Vụ trưởng Vụ 12 (Vụ Kiểm sát và Giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp VKSND Tối cao), cho rằng cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân phải có thái độ tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung mà người dân phản ánh, trình bày.

Theo ông Nguyễn Anh Diệp, Phó Vụ trưởng Vụ 12, đối với trường hợp khiếu nại, tố cáo đúng thì đơn vị chủ trì giải quyết khiếu nại, tố cáo căn cứ vào từng vụ việc cụ thể để áp dụng biện pháp ngăn chặn thiệt hại ở từng giai đoạn cụ thể. Đối với trường hợp cần thiết thì đề xuất người có thẩm quyền hủy bỏ hoặc thay đổi quyết định tố tụng trước khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo.

Ví dụ quá trình xác minh giải quyết khiếu nại thấy bị can bị oan thì đề xuất người có thẩm quyền hủy bỏ lệnh tạm giam, đình chỉ điều tra vụ án. Hoặc quá trình xác minh, thấy việc áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam với bị can không đúng thì đề xuất người có thẩm quyền thay đổi biện pháp ngăn chặn tạm giam bằng biện pháp khác… để ngăn chặn thiệt hại xảy ra.

NHẪN NAM