Theo bản án phúc thẩm có hiệu lực thi hành từ tháng 12-2014, bầu Kiên phải nộp gần 100 tỉ đồng vào ngân sách Nhà nước Quá trình thi hành án (THA) sau đó lại có những khiếu nại, tố cáo từ bà Đặng Thị Ngọc Lan– vợ bầu Kiên.

Thi hành án vụ bầu Kiên: Kiểm điểm nhiều chấp hành viên - ảnh 1
Phó Tổng cục  trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Văn Sơn

Ông Nguyễn Văn Sơn cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục đã thành lập Đoàn kiểm tra việc tổ chức THA đối với ông Nguyễn Đức Kiên. Đoàn kiểm tra đã có làm việc rất nghiêm túc, khách quan và đã hoàn thành tất cả nội dung đã đề ra, nhằm làm sáng tỏ toàn bộ quá trình tổ chức THA.

Ngày 15-9-2017, Tổng cục THADS đã ban hành kết luận, theo đó, Tổng cục THADS đánh giá, quá trình tổ chức THA cơ bản thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, tuy nhiên còn một số thiết sót.

“Tổng cục đã có công văn yêu cầu Cục trưởng Cục THADS TP.HCM tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trên cơ sở những thiếu sót kết luận đã chỉ ra, báo cáo kết quả kiểm điểm về Tổng cục trước ngày 30-10. Đến nay chưa đến hạn, khi nào có kết quả, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến báo chí”- ông Sơn nói.

Cũng theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS, bầu Kiên đã THA được 3/4 về tiền, số còn tại, Tổng cục đang chỉ đạo thi hành dứt điểm trong thời gian tới.

Theo kết luận thanh tra của Tổng cục THADS, Cục trưởng Cục THADS TP. Hà Nội, Cục trưởng Cục THADS TP.HCM, Chi cục trưởng Chi cục THADS Quận 10 (TP.HCM), Phòng Kiểm tra và Giải quyết khiếu nại tố cáo - Cục THADS TP.HCM và chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự Quận 10 đã có một số thiếu sót, vi phạm. Từ đó, đoàn kiểm tra đã kiến nghị Tổng cục trưởng Tổng cục THADS giao Vụ Giải quyết khiếu nại tố cáo có văn bản yêu cầu Cục trưởng Cục THADS TP. Hà Nội nghiêm túc rút kinh nghiệm trong các vụ việc uỷ thác THA; đồng thời rà soát lại việc uỷ thác và nhận uỷ thác đối với khoản nghĩa vụ còn lại của bầu Kiên do Chi cục THADS Quận 10 uỷ thác...; khẩn trương xác minh và tổ chức THA theo quy định của pháp luật.

Vụ Tổ chức cán bộ được giao tham mưu lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, lãnh đạo Bộ Tư pháp xem xét trách nhiệm, mức độ sai phạm của cá nhân Chi cục trưởng Chi cục THADS Quận 10 và lãnh đạo Cục THADS TP.HCM trong việc chỉ đạo THA, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đề xuất biện pháp xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật.

Đối với Cục trưởng Cục THADS TP.HCM, đoàn kiểm tra đề nghị tổ chức họp kiểm điểm để xác định rõ, cụ thể trách nhiệm của chấp hành viên tổ chức thi hành án vụ việc và các cá nhân có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ. Kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo Cục THA phụ trách công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và lãnh đạo Phòng Kiểm tra và Giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc Cục THADS TP.HCM.