Thôi cấm vợ sếp góp vốn vào DN mà chồng quản lý nhà nước

Đồ họa: HỒ TRANG
(PLO)- Từ 1-7-2019, vợ, chồng, bố, mẹ, con của người đứng đầu và cấp phó cơ quan nhà nước (CQNN) không bị cấm góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước. 

Theo Điều 20 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 (có hiệu lực từ 1-7-2019), chỉ có "người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu CQNN không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước".