TP.HCM giải thể 10 tổ chức phối hợp liên ngành
(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM vừa ký quyết định giải thể các tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của chủ tịch UBND TP. 

Chủ tịch UBND TP.HCM ký quyết định giải thể 10 tổ chức phối hợp liên ngành sau:

1. Hội đồng thẩm định quy hoạch ngành nghề karaoke, vũ trường trên địa bàn TP.HCM đến năm 2030 (được thành lập tại Quyết định số 2778 ngày 6-6-2014 của chủ tịch UBND TP).

2. Tổ công tác rà soát tiến độ nộp tiền sử dụng đất trên địa bàn TP.HCM (được thành lập tại Quyết định số 5616 ngày 13-11-2014 của chủ tịch UBND TP).

3. Ban chỉ đạo triển khai thực hiện đề án giám định tư pháp trên địa bàn TP.HCM (được thành lập tại Quyết định số 2881 ngày 7-6-2011 của Chủ tịch UBND TP).

TP.HCM giải thể 10 tổ chức phối hợp liên ngành  - ảnh 1
Quyết định giải thể các tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của chủ tịch UBND TP.HCM

4. Tổ công tác liên ngành thực hiện Nghị định số 115/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức Khoa học và Công nghệ công lập (được thành lập tại Quyết định số 6778 ngày 10-12-2015 của chủ tịch UBND TP).

5. Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch quản lý 60 căn nhà biệt thự thuộc sở hữu nhà nước giữ lại không bán trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2011-2015 (được thành lập tại Quyết định số 3203 ngày 22-6-2011 của UBND TP).

6. Ban chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng ký túc xá sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn TP (được thành lập tại Quyết định số 2439 ngày 16-5-2009 của UBND TP).

7. Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nhà lưu trú công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuât, khu công nghệ cao trên địa bàn TP (được thành lập tại Quyết định số 2817 ngày 5-6-2009 của UBND TP).

8. Tổ công tác thực hiện chương trình xây dựng 11.000 căn hộ chung cư phục vụ tái định cư Khu đô thị Nam TP (được thành lập tại Quyết định số 3767 ngày 8-8-2011 của UBND TP).

9. Tổ công tác liên ngành đàm phán, thương thảo hợp đồng để thực hiện giai đoạn 2 dự án “Xây dựng mở rộng và nâng cấp trụ sở HĐND và UBND TP.HCM” (được thành lập tại Quyết định số 4645 ngày 6-9-2016 của chủ tịch UBND TP).

10. Tổ biên soạn nội dung phân cấp, ủy quyền (được thành lập tại Quyết định số 2145 ngày 4-5-2017 của chủ tịch UBND TP).

Chủ tịch UBND TP chỉ đạo các sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, đơn vị sau khi giải thể các tổ chức phối hợp liên ngành do ngành mình làm cơ quan thường trực.

Theo đó, Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện quyết định này; đồng thời theo dõi các tổ chức phối hợp liên ngành hoạt động trên địa bàn TP và quản lý, kiểm soát việc thành lập các tổ chức phối hợp liên ngành theo đúng quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quyết định thành lập tổ chức phối hợp liên ngành được quy định nêu trên và các quyết định trước đây có nội dung quy định trái với quy định tại quyết định này.

KIM PHỤNG