Tham dự cuộc thi có 403 người là các công chứng viên đang hành nghề trên địa bàn TP.HCM và các thư ký nghiệp vụ của các tổ chức hành nghề công chứng tại TP.

TP.HCM tổ chức hội thi công chứng viên  - ảnh 1

Phan Thị Bình Thuận, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP, cho biết cuộc thi này góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác công chứng tại TP.HCM, bảo đảm việc công chứng đúng quy định pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích của các bên tham gia giao dịch; đáp ứng tốt nhu cầu công chứng của các cá nhân, tổ chức.

Bên cạnh đó, việc tổ chức hội thi này tạo môi trường để công chứng viên, chuyên viên, nhân viên nghiệp vụ các tổ chức hành nghề công chứng, giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động nghề nghiệp.

Thông qua hội thi này, Sở tư pháp có thêm cơ sở đánh giá về trình độ, năng lực của công chứng viên, chuyên viên và nhân viên nghiệp vụ, đồng thời nắm bắt kịp thời những thuận lợi, khó khăn trong công tác công chứng để từ đó có cơ sở kiện toàn và phát triển tổ chức hành nghề công chứng tại TP.HCM.

TP.HCM tổ chức hội thi công chứng viên  - ảnh 2

Các thí sinh phải vượt qua hai vòng thi: Một vòng loại và một vòng chung kết. Căn cứ vào điểm thi vòng loại, ban tổ chức xếp loại nhất, nhì và ba các cá nhân. Điểm thi cá nhân được dùng tính điểm trung bình của đội thi (theo danh sách dự thi), năm đội có điểm thi trung bình cao nhất và không ai có điểm dưới trung bình sẽ được vào chung kết.

Vòng chung kết gồm có ba đội thi (bắt buộc phải có hai công chứng viên) trải qua ba phần thi gồm tự giới thiệu; trả lời câu hỏi, xử lý tình huống. Trong đó phần lý thuyết gồm những gói câu hỏi xoay quanh Luật Công chứng, Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Thương mại… 

Việc tham gia đầy đủ hai buổi của hội thi công chứng được tính là một ngày tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2018.