(PL)- Ngày 18-5, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm chức danh kiểm sát viên VKSND Tối cao cho 13 kiểm sát viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị lãnh đạo VKSND Tối cao tổ chức triển khai có hiệu quả nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy VKS các cấp, thành lập VKSND cấp cao, xây dựng hệ thống VKSND tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, nhiệm vụ chính trị được giao. Chủ tịch nước cũng yêu cầu VKSND Tối cao phối hợp chặt chẽ với TAND Tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp… trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong hoạt động tố tụng để hạn chế đến mức thấp nhất và đẩy lùi hiện tượng oan, sai và bỏ lọt tội phạm, cũng như trong việc bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân…

TX