Trường hợp nào thẩm phán được hưởng nhiệm kỳ 10 năm?
(PLO)- Những người được Chủ tịch nước bổ nhiệm lại chức danh thẩm phán hoặc bổ nhiệm vào ngạch thẩm phán khác (thông qua thi nâng ngạch) có nhiệm kỳ  là 10 năm.

Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Trí Tuệ vừa có công văn hướng dẫn về nhiệm kỳ của thẩm phán theo Luật Tổ chức TAND năm 2014.

Theo đó thi hành Luật Tổ chức TAND năm 2014, căn cứ ý kiến của Uỷ ban Tư pháp Quốc hội về nhiệm kỳ thẩm phán, TAND tối cao hướng dẫn về nhiệm kỳ thẩm phán như sau.

Theo quy định của Hiến pháp năm 2013 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2014) thì việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các ngạch thẩm phán thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước (khoản 3 Điều 88).

Trường hợp nào thẩm phán được hưởng nhiệm kỳ 10 năm? - ảnh 1
HĐXX tại một phiên tòa. Ảnh:Tạp chí TAND

Tại Điều 74 Luật Tổ chức TAND năm 2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-6-2015) quy định: Nhiệm kỳ đầu của các thẩm phán là 5 năm; trường hợp được bổ nhiệm lại hoặc được bổ nhiệm vào ngạch thẩm phán khác thì nhiệm kỳ tiếp theo là 10 năm.

Căn cứ theo các quy định nêu trên, những người được Chủ tịch nước bổ nhiệm chức danh thẩm phán (lần đầu) có nhiệm kỳ là 5 năm. Những người được Chủ tịch nước bổ nhiệm lại chức danh thẩm phán hoặc bổ nhiệm vào ngạch thẩm phán khác (thông qua thi nâng ngạch) có nhiệm kỳ  là 10 năm.

Nhiệm kỳ này không phân biệt thẩm phán được bổ nhiệm trước ngày 1-6-2015 hay được bổ nhiệm kể từ ngày 1-6-2015 trở  đi. 

ĐẠI HƯNG