Từ 25-5: Tạm dừng khai thuế qua mạng
(PLO)- Tổng cục Thuế vừa gửi Thông báo hỏa tốc số 217/TB-TCT về kế hoạch tạm dừng ứng dụng để bảo trì hệ thống.
Theo đó, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK), Nộp thuế điện tử (NTĐT), Tập trung thông tin người nộp thuế (TPH), Dịch vụ thuế điện tử (eTax), Thuế điện tử dành cho cá nhân (iCanhan) sẽ tạm dừng hoạt động từ 18 giờ ngày 25 đến 7 giờ ngày 28-5-2018.
Ứng dụng Hóa đơn điện tử có mã xác thực (ICS) sẽ tạm dừng từ 22 giờ ngày 25 đến 7 giờ ngày 26-5-2018 và từ 22 giờ ngày 26 đến 7 giờ ngày 27-5-2018.
Ngoài các khoảng thời gian nói trên, hệ thống vẫn hoạt động bình thường.
L.THANH