UBND TP.HCM chỉ đạo triển khai công tác tư pháp TP năm 2020
(PLO)- UBND TP.HCM vừa có công văn khẩn về thực hiện chương trình công tác năm 2020 của ngành tư pháp TP. 

UBND TP đã xem xét dự thảo chương trình công tác của ngành tư pháp thành phố năm 2020 của Sở Tư pháp, UBND TP cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ và giải pháp công tác tư pháp trọng tâm năm 2020 nêu tại dự thảo.

TP giao Giám đốc Sở Tư pháp bổ sung hoàn thiện, ban hành, quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình công tác năm 2002 của ngành tư pháp TP.HCM.

Trong quá trình thực hiện, căn cứ tình hình thực tế và chỉ đạo cụ thể của Bộ Tư pháp, UBND TP, giám đốc Sở Tư pháp chủ động điều chỉnh chương trình công tác cho phù hợp; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Tư pháp và UBND TP theo quy định.

UBND TP.HCM chỉ đạo triển khai công tác tư pháp TP năm 2020 - ảnh 1
Người dân làm thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp TP.HCM. Ảnh: KP 

TP chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố và chủ tịch UBND các quận, huyện có trách nhiệm thực hiện, phối hợp thực hiện tích cực, hiệu quả các nội dung có liên quan tại chương trình công tác của ngành tư pháp TP năm 2020 ban hành kèm theo quyết định của giám đốc Sở Tư pháp.

Theo dự thảo chương trình công tác của ngành tư pháp TP năm 2020 thì ngành tư pháp TP có 19 nhiệm vụ như tư vấn, xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật và bồi thường nhà nước; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng…

KIM PHỤNG