VKS phải làm gì khi truy tố nhưng tòa tuyên không phạm tội?
(PLO)- VKSND Tối cao vừa ban hành Văn bản số 32 hướng dẫn công tác quản lý các trường hợp VKS truy tố nhưng tòa tuyên các bị cáo không phạm tội. 

Đáng chú ý, hướng dẫn nêu rõ cách xử lý trong hai trường hợp khi VKS truy tố nhưng tòa án xét xử các bị cáo không phạm tội.

Đối với trường hợp tòa tuyên bị cáo không phạm tội không có căn cứ hoặc trái pháp luật, VKS phải ban hành kháng nghị hoặc báo cáo đề xuất kháng nghị và gửi ngay cho VKS cấp trên. Đồng thời kiểm điểm làm rõ nguyên nhân, lý do dẫn đến việc tòa án tuyên bị cáo không phạm tội, xác định rõ trách nhiệm của lãnh đạo, kiểm sát viên và những người có liên quan.

VKS phải làm gì khi truy tố nhưng tòa tuyên không phạm tội? - ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Kiểm sát online

Báo cáo đề xuất kháng nghị cần nêu rõ: Lý lịch bị cáo; nội dung vụ án; quá trình tố tụng đối với vụ án; nhận định và quyết định của bản án tuyên bị cáo không phạm tội; nhận xét, đề xuất xử lý của VKS. Viện trưởng VKS cấp trên phải trực tiếp nghe báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo đối với báo cáo đề xuất kháng nghị của VKS cấp dưới; không để kéo dài, quá hạn kháng nghị theo quy định của pháp luật.

Đối với trường hợp tòa tuyên bị cáo không phạm tội là có căn cứ, đúng pháp luật thì viện trưởng VKSND các cấp phải chỉ đạo tiến hành kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của kiểm sát viên, kiểm tra viên, lãnh đạo được phân công thụ lý, giải quyết vụ án và xử lý vi phạm (nếu có). Đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm chung về công tác chỉ đạo, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ đối với cấp của mình. Khi có yêu cầu bồi thường phải tổ chức tiếp nhận, giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại cho người bị oan.

Cạnh đó, viện trưởng VKSND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo theo dõi, quản lý chuyên đề VKS truy tố, tòa án tuyên bị cáo không phạm tội đối với cấp mình và VKSND cấp huyện trực thuộc; chủ động nắm thông tin, yêu cầu báo cáo và có ý kiến chỉ đạo kịp thời đối với báo cáo của cấp dưới.

Viện trưởng VKSND cấp tỉnh phải thông báo rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, khắc phục nguyên nhân, điều kiện dẫn đến tòa tuyên các bị cáo không phạm tội thuộc trách nhiệm quản lý của mình, chịu trách nhiệm trước viện trưởng VKSND Tối cao khi để xảy ra trường hợp tòa án tuyên bị cáo không phạm tội do nguyên nhân chủ quan của VKSND cấp mình và cấp dưới trực thuộc.

YẾN CHÂU