Vụ Hứa Thị Phấn: Thủ quỹ chính của ngân hàng khai gì?
(PLO)- Về việc Ngân nhận hơn 4.000 tỉ đồng từ Ngân hàng Nhà nước, bị cáo Ngân cho biết sau khi nhận tiền thì bị cáo được yêu cầu mang về tòa nhà Lam Giang để giao cho khách hàng. Việc giao nhận tiền chỉ ký bảng tên, không có chứng từ giao nhận.
Bị cáo Ngô Thị Ngân, nguyên thủ quỹ chính của Ngân hàng TMCP Đại Tín - CN Sài Gòn và CN Lam Giang, bị cáo buộc gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín 208 tỉ đồng do có hành vi nhận tiền mặt từ Ngân hàng Nhà nước nhưng không đem về nộp vào kho quỹ ngân hàng theo lệnh điều chuyển vốn, mà tự ý đem đến phòng làm việc của bà Phấn...

Tai phiên tòa chiều nay, bị cáo Ngân khai chỉ cho mượn tài khoản để nộp tiền vào đó chứ bị cáo không sử dụng. Bị cáo chỉ ký tên, nếu muốn xem tài khoản đó thì phải nhờ kế toán chứ ngân quỹ không được xem.

Về việc Ngân nhận hơn 4.000 tỉ đồng từ Ngân hàng Nhà nước, Ngân cho biết sau khi nhận tiền thì bị cáo được yêu cầu mang về tòa nhà Lam Giang để giao cho khách hàng. Việc giao nhận tiền chỉ ký bảng tên, không có chứng từ giao nhận.

Vụ Hứa Thị Phấn: Thủ quỹ chính của ngân hàng khai gì? - ảnh 1
Bị cáo Ngô Thị Ngân, nguyên thủ quỹ chính của Ngân hàng TMCP Đại Tín - CN Sài Gòn và CN Lam Giang. 

Theo cáo trạng thì tại CQĐT, bị cáo Ngân đã khai nhận có hành vi ký 29 chứng từ thu khống với vai trò thủ quỹ 1.346 tỉ đồng. Đồng thời, Ngân còn cho bà Phấn mượn tài khoản cá nhân tại Ngân hàng Đại Tín để nhận và chuyển tiền, ký khống ba giấy nộp tiền 42 tỉ đồng với vai trò khách hàng và sử dụng số tiền này mua cổ phần Ngân hàng Đại Tín, đứng tên giúp bà Phấn.
Ngoài ra, Ngân còn khai nhận rút 4.554,2 tỉ đồng từ Ngân hàng Nhà nước theo séc rút tiền mặt nhưng theo chỉ đạo của Ngô Trí Đức (Giám đốc CN Sài Gòn). Vì thế, bị cáo không đem tiền về nộp kho quỹ của chi nhánh mà đem tiền đến phòng làm việc của bà Phấn (không phải trụ sở Ngân hàng Đại Tín) để giao cho Công ty Phương Trang. Việc này không ký chứng từ giao nhận số tiền này, mà hợp lý hóa bằng chứng từ thu khống 4.554,2 tỉ đồng vào kho quỹ của Chi nhánh.
Các lái xe, bảo vệ tham gia áp tải 4.554,2 tỉ đồng cùng Ngân cho rằng chỉ làm nhiệm vụ áp tải và bảo vệ nên không biết việc giao nhận thế nào, số lượng tiền bao nhiêu. Sau khi tiền được chuyển lên tầng sáu, có lần được để luôn tại tầng sáu, không chuyển về ngân hàng, có lần tiền được vận chuyển xuống và chở về Công ty Phương Trang bàn giao...

Cáo trạng nói về vai trò của bà Phấn

Cáo trạng xác định trong thời gian từ tháng 5-2010 đến tháng 2-2012, bà Phấn thông qua thư ký của mình đã chỉ đạo một số lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng Đại Tín - CN Sài Gòn và CN Lam Giang lập chứng từ thu khống cho nhóm Phú Mỹ của bà Phấn 5.256 tỉ đồng, rồi hạch toán khống trên hệ thống SmartBank; sau đó lợi dụng việc Công ty Phương Trang ký trước hồ sơ vay, chứng từ giải ngân và chứng từ rút tiền mặt; chi khống tiền giải ngân các khoản vay của Công ty Phương Trang (chuyển tiền hoặc chuyển tiền không đủ cho Công ty Phương Trang), cấn trừ với các chứng từ thu khống 5.256 tỉ đồng trên để không làm chênh lệch tồn quỹ tiền mặt thực tế so với số liệu tiền mặt trên sổ sách hạch toán, che giấu hành vi phạm tội, lấy tiền đó sử dụng cá nhân và đẩy dư nợ cho Công ty Phương Trang. Tài liệu điều tra đã chứng minh bà Phấn sử dụng 5.256 tỉ đồng, Phương Trang thực nhận 3.936 tỉ đồng tiền giải ngân bằng tiền mặt.

Bản chất của hành vi rút ruột 5.256 tỉ đồng tiền của Ngân hàng Đại Tín đối với hành vi của bà Phấn được xác định rõ ràng là: Khi ngân hàng Đại Tín có tiền (5.256 tỉ đồng), bà Phấn chỉ đạo thu khống (nhiều lần) vào tài khoản của cá nhân, công ty thuộc nhóm Phú Mỹ để chứng minh có tiền đầu vào; chuyển số tiền đang có của Ngân hàng Đại Tín tương ứng vào tài khoản của bà Phấn hoặc người được bà Phấn nhờ để chuyển tiền qua tài khoản đó cho mình để sử dụng (lập sổ tiết kiệm hoặc hạch toán trả nợ khoản vay của mình trước đó...); rồi chỉ đạo chi khống cho Phương Trang để đẩy dư nợ cho Phương Trang mà vẫn đảm bảo cân đối trên hệ thống và che giấu hành vi phạm tội.PHƯƠNG LOAN -YÊN CHÂU