Phạt 115 triệu đồng hai doanh nghiệp vận chuyển gỗ trái phép

Quyết định cũng xử phạt DNTN Thương mại Đại Hùng (huyện Tuy Đức, Đăk Nông) 40 triệu đồng về việc vận chuyển trái phép 8,8 m3 gỗ quý.

N.ĐỨC