Phát cặp cứu sinh cho học sinh

Nhiều bến đò chưa làm thủ tục đăng ký hoạt động là do quản lý nhà nước ở cấp xã, cấp huyện còn lỏng lẻo, thủ tục cấp phép hoạt động còn rườm rà...

Trong thời gian qua, Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh đã cấp miễn phí gần 1.200 áo phao cho số đò ngang chở khách. Sở đang phối hợp với chính quyền các địa phương rà soát toàn bộ số học sinh đến trường bằng đò ngang để phát miễn phí cặp cứu sinh cho các em học sinh.

T.LONG

‘Đổi mới giáo dục là quá trình liên tục'

‘Đổi mới giáo dục là quá trình liên tục'

(PLO)-  Theo Phó Thủ tướng Chính Phủ Vũ Đức Đam, đổi mới giáo dục là quá trình liên tục, phải phù hợp với xu thế thế giới, tính đến điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá của Việt Nam…