Phát hiện 6.510 trường hợp trục lợi chính sách

Bộ LĐ-TB&XH vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về xem xét khoản trợ cấp người có công với cách mạng đã hưởng không đúng quy định.

Theo đó, thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và chỉ đạo của Chính phủ, thời gian qua, Bộ LĐ-TB&XH đã tăng cường công tác thanh tra, xử lý các vi phạm trong thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Phát hiện 6.510 trường hợp trục lợi chính sách ảnh 1
Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung nhiều lần báo cáo về tình trạng hưởng hưởng sai chính sách.

Qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, Bộ LĐ-TB&XH phát hiện nhiều trường hợp hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng không đúng quy định và đã kiến nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH tiến hành thủ tục đình chỉ chế độ ưu đãi và buộc đối tượng hoàn trả chế độ ưu đãi đã hưởng không đúng nộp ngân sách nhà nước. Một số vụ việc có dấu hiệu tội phạm đã chuyển đến cơ quan điều tra theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện kết luận thanh tra tại các địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi trợ cấp của đối tượng hưởng không đúng. Đặc biệt là số đối tượng đã chết, gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc bản thân đối tượng mắc bệnh hiểm nghèo.

Bộ LĐ-TB&XH cho biết theo số liệu báo cáo của 54 tỉnh, thành phố thì tổng số trường hợp bị đình chỉ chế độ theo kết luận của Bộ là 6.510 người, với  tiền phải thu hồi là gần 420 tỉ đồng. Trong đó, đã thu 1.854 người với số tiền hơn 81 tỉ đồng. Số tiền còn lại phải thu đối với  4.656 người là trên 335 tỉ đồng.

Đối tượng chưa thu được nằm trong nhóm người đã chết, gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc bản thân đối tượng mắc bệnh hiểm nghèo hiện tại không có khả năng hoàn trả là 1.343 người. Nhóm đối tượng còn lại (không thuộc nhóm trên) là 3.313 người, số tiền cần phải thu hồi là gần 240 tỉ đổng.

Tuy nhiên, các địa phương đề xuất xin miễn truy thu các đối tượng thuộc diện đã chết, hộ nghèo và cận nghèo hoặc đang mắc bệnh hiểm nghèo.

Về vấn đề này, Bộ LĐ-TB&XH, cho biết đã xin ý kiên Thanh tra Chính phủ và Bộ Tài chính về đề xuất của các địa phương. Kết quả, cả hai đơn vị đều nhất trí và đề nghị Bộ LĐ-TB&XH tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo.

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, để đảm bảo tính khả thi trong thực thi pháp luật và áp dụng chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước, Bộ đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét về khoản tiền trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng đã hưởng không đúng quy định do cơ quan thanh tra kết luận không đủ điều kiện hưởng chế độ ưu đãi.

Cụ thể, đối với trường hợp vi phạm phải thực hiện thu hồi, giao Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn địa phương có liên quan (Quân đội, Công an, Lao động - Thương binh và xã hội, Tài chính...) phối hợp thực hiện nghiêm việc thu hồi các khoản trợ cấp ưu đãi của đối tượng đã hưởng không đúng, nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Đối với trường hợp đã chết, không thực hiện thu hồi số tiền trợ cấp.

Đối với trường hợp phải thu hồi nhưng gia đình thuộc hộ nghèo; hộ cận nghèo hoặc bản thân đối tượng mắc bệnh hiểm nghèo: Giao Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, tạm thời chưa thu hồi tiền trợ cấp ưu đãi đối tượng hưởng không đúng. Thực hiện việc thu hồi tiền trợ cấp khi họ không còn thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, bản thân mắc bệnh hiểm nghèo. Đồng thời, báo cáo kết quả về Bộ LĐ-TB&XH, trường hợp cần thiết sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện theo quy định của pháp luật.

Giao UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.