Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ KH&ĐT rút kinh nghiệm trong giao vốn

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ gửi các bộ ngành, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh trên cả nước về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ KH&ĐT rút kinh nghiệm trong giao vốn ảnh 1
Theo Chính phủ, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 còn thấp. Ảnh: Internet

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết 94/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019. Điều này nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, trong đó có vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn nước ngoài.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ KH&ĐT nghiêm túc rút kinh nghiệm không để tình trạng giao kế hoạch vốn năm 2019 nhiều lần như hiện nay. Đồng thời, khẩn trương rà soát, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn năm 2019 còn lại cho các dự án đủ điều kiện được giao vốn.

Đối với số vốn còn lại không đủ điều kiện giao, Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương đề xuất Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý phù hợp để xử lý dứt điểm số vốn này.

Bên cạnh đó, rà soát, tổng hợp nhu cầu điều chỉnh vốn của các bộ, ngành, địa phương từ dự án không có nhu cầu giải ngân hoặc không giải ngân hết kế hoạch vốn đã giao để bổ sung cho các dự án có nhu cầu vốn và khả năng giải ngân tốt, bảo đảm hiệu quả đầu tư...

                    Giải ngân vốn chậm gây ra nhiều hệ lụy

Trước đó, Chính phủ nhìn nhận kết quả giải ngân chín tháng đầu năm 2019 chỉ đạt 45,17% kế hoạch Quốc hội đề ra. Trong đó, giải ngân vốn nước ngoài chỉ đạt 18,8%, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái (50,93%).

Chính phủ cho rằng tỉ lệ giải ngân thấp gây ra nhiều hệ lụy, ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế, tác động đến môi trường đầu tư, kinh doanh và các hiệp định ký kết...