Phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với công chứng viên, chấp hành viên

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với công chứng viên, chấp hành viên ảnh 1

Theo đó, chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề được tính theo tỷ lệ % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Cụ thể, Thẩm tra viên cao cấp THA và công chứng viên được áp dụng mức 15%; áp dụng mức 20% đối với Chấp hành viên cao cấp, Thẩm tra viên chính THA, Thư ký THA và Thư ký trung cấp THA. Chấp hành viên trung cấp và Thẩm tra viên THA áp dụng mức 25% và 30% áp dụng đối với Chấp hành viên sơ cấp

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng BHXH, BHYT. Quy định trên được áp dụng từ ngày 1-8.

ĐL