Huy động 20.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Huy động 20.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Báo cáo từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, trong tháng Sáu, HNX đã tổ chức 14 phiên đấu thầu, huy động được 20.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành.