Phương Vy diện áo đính đá

Phương Vy diện áo đính đá ảnh 1

Phương Vy diện áo đính đá ảnh 2

Phương Vy diện áo đính đá ảnh 3

Phương Vy diện áo đính đá ảnh 4

Phương Vy diện áo đính đá ảnh 5

Theo Ngôi sao

Phát huy giá trị di sản trên không gian số

Phát huy giá trị di sản trên không gian số

(PLO)- Truyền thông về di sản và các giá trị của di sản trên các kênh số nhằm sáng tạo và huy động sức sáng tạo của cộng đồng trong việc tái hiện các giá trị.