Phường, xã trên 100.000 dân phải được xem là đặc biệt

Một trong những nội dung quan trọng của Luật Tổ chức chính quyền địa phương được sửa đổi, bổ sung là giảm số lượng từ hai phó chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện (hiện nay) xuống còn một phó chủ tịch. Giảm một phó trưởng ban HĐND cấp tỉnh hoạt động chuyên trách (hiện nay hai phó trưởng ban).

Bà Phạm Phương Thảo, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM, cho rằng nội dung sửa đổi trên rất phù hợp vì trong thực tế giảm số lượng các đại biểu không ảnh hưởng đến hoạt động của HĐND các tỉnh, thành, quận, huyện, trong đó có hoạt động giám sát. Trong thực tế có nhiều tổ chức như Mặt trận, đoàn thể nhân dân... cũng có chức năng giám sát như HĐND.

Luật sư Trương Thị Hòa (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng việc giảm một phó chủ tịch và một phó trưởng ban HĐND cấp tỉnh, cấp huyện là cần thiết. Bởi vì với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin hiện nay thì một người có thể đảm nhận được nhiều việc. “Quý hồ tinh bất quý hồ đa, quan trọng là năng lực, một người mà làm giỏi thì làm 2-3 việc cũng được” - bà Hòa nói.

Dự thảo luật cũng quy định số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã loại II không quá hai người (luật hiện hành chỉ có một phó chủ tịch). Bà Phạm Phương Thảo cho rằng quy định như thế là hợp lý, bởi vì hiện nay đối với những xã có một phó chủ tịch UBND là rất ngặt nghèo và rất khó khăn. Trong trường hợp không tăng thêm phó chủ tịch UBND xã thì nên bổ sung thêm một ủy viên thư ký UBND xã để thực hiện nhiệm vụ ký bản sao, giải quyết các vấn đề cho nhân dân.

Riêng đối với những phường, xã có dân đông, bà Phạm Phương Thảo cho biết ở TP.HCM có những phường, xã đến 100.000 dân như xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, xã Bình Hưng Hòa... cần phải xem là phường, xã đặc biệt để cơ cấu số lượng phó chủ tịch HĐND và UBND tương ứng, từ đó cán bộ, công chức, viên chức xử lý công việc được tốt hơn. Cạnh đó cần có những chính sách đặc biệt tương ứng với các phường, xã trên.

Đại diện lãnh đạo một số quận băn khoăn việc giảm số lượng phó chủ tịch HĐND và phó chủ tịch UBND cấp thành phố, quận, huyện và cấp xã, phường không phù hợp với thực tiễn của TP khiến công tác điều hành sẽ gặp khó khăn. Vì vậy, các đại biểu đề nghị cần nghiên cứu thêm số lượng phó chủ tịch HĐND, UBND để phù hợp quy mô dân số ở các đơn vị đặc biệt như TP.HCM.

Bà Phạm Phương Thảo cũng cho rằng các cơ quan bộ, ngang bộ còn cồng kềnh, tổ chức và biên chế không những không giảm mà còn tăng. Từ đó, bà Thảo đề nghị giảm người ở các tổng cục, cục và các cơ quan trung ương theo tinh thần như tinh giản ở Bộ Công an. “Giảm người không phải dễ dàng vì đụng chạm đến con người, chính sách nhưng cần phải tinh gọn hơn” - bà Thảo nói.