Chấn chỉnh nhiều sai phạm của Thừa phát lại
Theo VKSND TP HCM, trong quá trình hoạt động, các văn phòng thừa phát lại trên địa bàn đã để xảy ra vi phạm với tỉ lệ khá cao

VKSND TP HCM vừa có công văn gửi Sở Tư pháp TP kiến nghị khắc phục vi phạm trong hoạt động của các văn phòng thừa phát lại (TPL) trên địa bàn.

Theo VKSND TP HCM, nhìn chung, các văn phòng TPL tổ chức và thực hiện theo quy định của pháp luật. Hoạt động của các văn phòng TPL bước đầu đã phát huy hiệu quả trong việc xác lập vi bằng, tống đạt văn bản, xác minh điều kiện thi hành án và tổ chức thi hành án dân sự (THADS) nhằm góp phần giảm khối lượng công việc của Cơ quan THADS và TAND các cấp tại TP HCM.

Công tác phối hợp trong hoạt động THADS được các văn phòng TPL quan tâm. Đáng chú ý, Văn phòng TPL Bình Thạnh đã phối hợp với VKSND và Chi cục THADS quận xây dựng và ký quy chế phối hợp liên ngành trong công tác THADS.

Một thừa phát lại (trái) đang lập vi bằng tại TP HCM Ảnh: PHẠM GIANG
Một thừa phát lại (trái) đang lập vi bằng tại TP HCM Ảnh: PHẠM GIANG

Ngoài những kết quả đáng khích lệ này, VKSND TP HCM cho rằng số vụ việc mà các văn phòng TPL tổ chức THA còn quá ít so với số vụ việc cơ quan THADS phải tổ chức thi hành. Đặc biệt, số lượng vụ việc mà các văn phòng TPL thực hiện vi phạm với tỉ lệ khá cao. Qua kiểm sát 44 hồ sơ, VKSND TP phát hiện 41 hồ sơ vi phạm, chiếm tỉ lệ 91%.

Các văn phòng TPL quận 1, 5, Tân Bình và Bình Thạnh đều mắc một số lỗi như chưa trích lục sao y bản chính, bản sao các bản án, quyết định của TAND các cấp đã đưa ra thi hành; vi phạm trong việc gửi đơn yêu cầu THA; hồ sơ THA thể hiện văn phòng TPL không ký hợp đồng dịch vụ và không làm thủ tục thanh lý hợp đồng dịch vụ với người được THA…

Ngoài ra, công tác thống kê, báo cáo chưa được trưởng các văn phòng TPL thực hiện nghiêm túc, đầy đủ; chưa thực hiện việc báo cáo thường xuyên cho VKSND quận, huyện trên địa bàn để kiểm sát theo quy định. Bên cạnh đó, báo cáo số liệu thống kê của VKSND quận, huyện và báo cáo của TPL còn chênh lệch, chưa thể hiện các nội dung theo yêu cầu.

Để chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót, vi phạm này, VKSND TP HCM kiến nghị Sở Tư pháp TP một số nội dung: Chỉ đạo trưởng các văn phòng TPL rút kinh nghiệm chung, không để xảy ra những vi phạm tương tự, đồng thời nhanh chóng khắc phục các vi phạm đã được phát hiện; tăng cường công tác phối hợp, chủ động ký kết quy chế phối hợp liên ngành trong THADS và báo cáo thường xuyên cho VKSND quận, huyện trên địa bàn để thực hiện chức năng kiểm sát theo quy định.

VKSND TP HCM còn kiến nghị Sở Tư pháp phối hợp với TAND TP và Cục THADS tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về thủ tục tống đạt văn bản và tổ chức THADS nhằm hạn chế thấp nhất các vi phạm trong việc tống đạt văn bản cũng như trong quá trình tổ chức THADS.

Theo VKSND TP HCM, Sở Tư pháp TP cần phải phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra chặt chẽ việc đăng ký vi bằng, bảo đảm các vi bằng được lập phải đúng thẩm quyền, đúng phạm vi và thời hạn; yêu cầu các cơ quan và tổ chức, cá nhân liên quan hỗ trợ, thực hiện yêu cầu của TPL về xác minh điều kiện THA và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đã cung cấp theo quy định.

Theo Phạm Dũng/NLĐO